Praktisk Info

Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale.
Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 11.00 – 12.00.

Telefonkonsultation
Telefonisk henvendelse er dagligt mellem 08.00 – 12.00 Her vil det være sygeplejerske der vil varetage telefoniske henvendelser.

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet “Selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen.
Recepter ekspederes følgende hverdag.
e-konsultation besvares hurtigst muligt og inden for 3 hverdage.

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekender og på helligdage henvises til lægevagten på tlf. 1813. ved akut opstået sygdom.
Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk

Blodprøvetagning
Der tages blodprøver i klinikken mandag til torsdag fra 8.00 til 10.00

Sundhedsbevis for søfarende og fiskere
Der udføres sundhedstsattester efter aftale med søfartsstyrelsen.
Alle bedes medbringes identifikation i form af pas eller kørekort.
Ansatte på Scandlines-HH ferries skal medbringe dokumentation for ansættelse.
Uddannelsessøgende skal medbringe dokumentation for optagelse på søfartsskole.
Øvrige skal betale kontant kr. 842,50 inklusiv moms.

Patienttilfredshedsundersøgelse

Der har i 2015 været en patienttilfredshedsundersøgelse, det har været en anonym besvarelse.

Der var generelt tilfredshed med forholdene, læge, personale, tilgængelighed, lokaliteter og behandling.

Der blev efterspurgt SMS besked som reminder for konsultationen. Dette er taget til efterretning og blev implementeret i 2017.